opširnije o autoru

Mirko Štifanić

Rođen 10. lipnja 1948. godine blizu Poreča (Fabci). U Ljubljani diplomirao na Fakultetu za sociologiju, političke znanosti i novinarstvo (FSPN). Na istom Fakultetu 1985. godine, pod mentorstvom Prof. dr. sc. Stane Južniča završio poslijediplomski studij iz Sociologije i stekao naziv magistar sociologije. Doktorirao na Sveučilištu u Zagrebu iz Sociologije politike.
Kao istraživač sudjelovao u Istraživačkom projektu ZIP 1. 301 (Studenti i društvena samozaštita). Nakon osamostaljenja RH voditelj je i glavni istraživač Projekta “Hrvatski etnicitet i obrasci kulturnog ponašanja u istarsko-primorskom području” – P 5-12-177. Na tu temu organizira i održava međunarodni znanstveni skup u Pazinu (1985.).
Suradnik je u znanstvenom projektu “Modernizacijski procesi i oblici kulturne identifikacije u Istri”. Suradnik je na znanstvenom projektu 2-11-058 (Antropološki uvjeti efikasnosti rada u građevinarstvu), te na znanstvenom projektu “Eliminating stress caused by Accidents in Construction”.
Sudjeluje s referatima na međunarodnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu (Pula, Venezia, Bologna, Assisi, Trento, Gorizia, Trst, Osijek, Opatija, Mexico City, i dr.).
Boravio u dva navrata na znanstvenom usavršavanju u inozemstvu.
Kao gostujući nastavnik držao predavanja na najvećem sveučilištu za sociologiju u Italiji – Trento, te na Sveučilištima u Udinama, Bologni, Firenze, u Međunarodnom institutu za sociologiju u Gorizi i na drugim fakultetima u zemlji i inozemstvu.
U suradnji s Institute of International Sociology u rujnu 1992. godine organizira međunarodni znanstveni skup na temu “Etnicitet, granice, Europa”. Skup je održan u dvije države: dva dana na Brijunima i jedan dan u Italiji, (Gorizia). U znanstvenom časopisu ovog Instituta s međunarodnom recenzijom objavljuje članak “Iugoslavia tra unificazione e desintegrazione”
Na Katedri za društvene znanosti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci izvanredni je profesor za predmet Medicinska sociologija, te za izborne predmete Pacijent jučer, danas, sutra i Dobar liječnik. Sudjeluje u utemeljenju Medicinske sociologije od samih početaka.
Za studij Stomatologije na talijanskom jeziku, za strane državljane, uvodi dva nova predmeta: a) Sociologia medica (Medicinska sociologija) i b) Etica medica (Medicinska etika).
U nastavu je uveo tri nova izborna predmeta.
U publicističkoj djelatnosti objavljuje na hrvatskom, slovenskom i talijanskom jeziku, te je član socioloških udruženja ovih zemalja.
U “Društvenim istraživanjima” objavljuje izvorne znanstvene radove “Alkoholizam i društvene znanosti” (1995.); “Sociološki pristupi zdravlju i bolesti” (1998.); “Sociološki aspekti zdravlja i bolesti” (2000.), a stručni rad “Društveno-prostorska identifikacija, regija i regionalizam” u Reviji za sociologiju (1996.).
Deset godina sudjeluje na međunarodnom znanstvenom skupu “Društvo i tehnologija”, kojeg organizira Prof. dr. sc. J. Plenković, Sveučilište u Rijeci, uz potporu Ministarstva znanosti i dr.
Tiskao je više skripata i udžbenika na hrvatskom i talijanskom jeziku iz područja Medicinske sociologije i Medicinske etike.
Član je Međunarodnog udruženja za tanatologiju i suicidologiju (IATS) sa sjedištem u Mexico City, u koje je učlanio Republiku Hrvatsku.

ostale knjige ovog autora

NAZIV KNJIGE
AUTOR
STRANICE
CIJENA
Ukradena demokracija: u potrazi za boljom Hrvatskom i direktnom demokracijom
136
150,00 kn
Istarski rječnik