opširnije o autoru

Sanja Vujica

Sanja Vujica, rođena je 1. siječnja 1974. godine u Puli, gdje je završila osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje, nakon čega je upisala jezične studije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Padovi.
Diplomirala je 1997. njemački i talijanski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Padovi. Živi u Medulinu i radi kao profesor njemačkog jezika u Gimnaziji Pula.
Pored toga, bavi se prevođenjem s njemačkog i talijanskog na hrvatski i obratno. Suradnica je nekolicine turističkih organizacija u Medulinu i Puli.
Kao prevoditelj stručnih tekstova prevela je niz publikacija a posebno s turističkom namjenom te je kao višegodišnji vodić provela brojne skupine stranih turista i dužnosnika povijesno-kulturnim itinererima Istre i posebno Pule.
Povrh toga, bavi se i književnim prevođenjem, te je pored ostalih knjiga prevela sljedeće romane Wilbura Smitha s talijanskog na hrvatski jezik: «Monsun», «Ptica grabljivica», «Sudbina lava», «Moć mača», «Obala u plamenu», «Slonova pjesma», «Grmljavina», «Doviđenja u paklu», «Rimska vučica».

ostale knjige ovog autora

NAZIV KNJIGE
AUTOR
STRANICE
CIJENA
Istarski rječnik