opširnije o autoru

Darko Dukovski

Darko Dukovski (Pula, 4. svibnja 1960), hrvatski je povjesničar.

U Puli završava osnovnu i srednju školu, a akademske 1979/80. godine na Filozofskome fakultetu u Zagrebu upisuje dvopredmetni studij povijesti i filozofije. Tijekom studija posebice se zanimao novovjekom i suvremenom povijesti i filozofijom.

Diplomirao je 1984. i iste godine na matičnome fakultetu upisao poslijediplomski studij na Odsjeku za povijest, grupa novovjeke i suvremene povijesti. Magistrirao je 1989. radom Nacionalni blok u Istri 1920.-1921. godine, a koncem 1993. obranio i doktorsku tezu naslovljenu Fašistički pokret u Istri 1919.-1929. Na temelju objavljenih znanstvenih radova, 1996. je promaknut u znanstveno-nastavničko zvanje docenta te otad kao vanjski suradnik radi na Pedagoškome fakultetu u Puli (danas Odsjek za humanističke znanosti Sveučilišta u Puli) predajući dva predmeta: Svjetsku povijest XX. st. i Povijest Srednje i Jugoistočne Europe XX. stoljeća. Od 2001. u stalnome je radnom odnosu na Filozofskome fakultetu u Rijeci. Godine 2002. promaknut je u zvanje izvanrednoga profesora a 2007. u zvanje redovitoga profesora te u tom zvanju na Odsjeku za povijest predaje predmete: Svjetska povijest XX. stoljeća, Povijest Srednje i Jugoistočne Europe XIX. stoljeća te Povijest Srednje i Jugoistočne Europe XX. stoljeća. Od 2007. na preddiplomskom studiju povijesti u Puli predaje kolegij Uvod u suvremenu povijest a u Rijeci kolegij Društvena povijest Istre 19. i 20. stoljeća. Dosad je objavio stotinjak znanstvenih i stručnih radova.

Od 1985. do 1987. zaposlen u Sveučilišnoj knjižnici u Puli, a od 1987. do 1992. radi u Povijesnom muzeju Istre u Puli na odjelu Zbirke staroga oružja i vojne opreme. Nakon toga od 1992. do 1999. zaposlen je kao nastavnik povijesti u Osnovnoj školi "Tone Peruška" u Puli.

Uz oblikovanje kolegija Uvod u suvremenu povijest na preddiplomskom studiju povijesti i Vojne povijesti na diplomskom studiju povijesti Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Puli, autor je novog sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog studija povijesti na Filozofskom fakultetu u Rijeci i nositelj nekoliko kolegija iz suvremene povijesti na preddiplomskom i diplomskom studiju. Predstojnik je katedre za novovjeku povijest.

Uz svakodnevnu nastavničku djelatnost, sudjelovao je na brojnim međunarodnim skupovima i radionicama u Italiji, Sloveniji, Njemačkoj, Austriji, Mađarskoj, Srbiji, Grčkoj i Bugarskoj.

Od 2003. godine voditelj je projekta Istra i Rijeka u Hrvatskom proljeću 1971.-1972. a od 2007. i projekta Istra i Rijeka: Prijelazno razdoblje sjedinjenja s Hrvatskom (1943.-1954.). Od travnja 2005. član je mješovite hrvatsko-slovenske povijesne komisije pri Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske.

Istarski rječnik