opširnije o autoru

August Tischbein

August Tischbein rođen je u Rostockn, malom njemačkom gradu na Sjevernom moru, godine 1805. Dan i mjesto smrti nepoznati su, vjerojatno je umro u Trstu koncem devetnaestog stoljeća. Nije dokraja razjašnjeno da li je bio član poznate umjetničke obitelji Tischbein koja je u XVIII. i XIX. stoljeću dala barem dvadesetpet slikara, crtača i bakrorezaca čije je djelo opisano u tadašnjim leksikonima umjetnosti. Po Nagleru, započeo je svoje likovno školovanje u Kasselu, dok Thieme Becker Volhner drži da je školovanje započeo 1824. u Berlinu i nastavio ga 1826. u Dresdenu. U siječnju 1833. dolazi u Munchen, gdje s usavršava u portretu i žanr slikarstvu. U tom je razdoblju Tischbein često putovao u Italiju, usput se nakratko zaustavljajući u Tirolu. Godine 1837. opet je u Rimu, a sljedeće godine posjetio je južnu Italiju. Vraća se na sjever i posjećuje Milano i Veneciju te se zaustavlja u Trstu, gdje se je 15. siječnja 1839. vjenčao s Terezom Skwor. Za tršćanskog izdavača Giovannija Molla izrađuje niz crteža na temu tršćanskih običaja koji su polučili veliki uspjeh. Niz, koji je litografirao Linassi, sastojao se od šest litografija, ali jednu je izveo Locatello. Godine 1842. Tischbein izlaže po prvi puta u Beču, na godišnjoj izložbi carsko kraljevske Akademije likovnih umjetnosti. U lipnju te godine zajedno sa Selbom putuje u Istru kako bi crtao krajobraze i tamošnje običaje za zbirku koja će postati jedna od najljepših zbirki slika iz naše pokrajine.

Izmedu 1840. i 1848. Tischbein izlaže čak šesnaest slika na izložbi Tršćanskog društva lijepih umjetnosti, za koje po narudžbi radi i nekoliko litografija kojima su nagrađivani njeni članovi. Izlaže i drugdje te izrađuje druge litografije Trsta (primjerice Sv. Just) i drugih mjesta. Među njima su i one tri (Pula, Devin, Morlak) koje su kasnije Fesca i Passini otisnuli iz čeličnih ploča za zbirku Letture di Famiglia Austrijskog Lloyda.

--------------------------------------------------

August Tischbein was born in Rostock, a small German town on the North Sea on October 9,1805. The date and place of his death are unknown to us although he presumably died in Trieste about one hundred year ago. It is still uncertain whether he was a descendant of thc well-known art family Tischbein that in the 18th and 19th century yielded ahout twenty-five artists, authors of numerous paintings, graphics and etchings listed in encyclopaedias of art history.

According to Nagler, August began his art education in Kassel, while Thieme Beckler Vollmer thinks that he began his education in Berlin in 1824 and continued in Dresden in 1826. In January 1833 he went to Munich where he perfected the art of portraying and genre-painting. During that period Tischbein often travelled to Italy, stopping for a while in Tyrol. In 1837 he was in Rome again and the following year he visited southern Italy. He returned to northern Italy, visited Milan and Venice and stopped in Trieste where he married Tereza Skwor on January 15, 1839.

Giovanni Mollo, publisher from Trieste commisssioned a series of drawings depicting old customs of Trieste that became a great success. The series, whose lithographs were made hy Linassi, consisted of six works, one of which was made hy Locatello. In 1842 Tischbein held his first exhibition in Vienna at the annual exhibition of the I.R. Academy of Fine Arts. That same year in June, together with August Selb, he travelled to Istria to paint landscapes and portray customs of that area for the collection that became one of the finest art collections in our region.

Between 1840 and 1848 Tischbein exhibited as many as sixteen paintings at the Exhibition of the Trieste Society of Fine Arts, that commissioned several lithographs to be awarded as prizes for its members. He exhibited at other places and lithographed Trieste (e.g. St. Justus) and other places as well, such as the three (Pula, Duino, the Morlach) that were later printed on steel plates by Fesca and Passini for the collection Letture di Famiglia of the Austrian Lloyd.

ostale knjige ovog autora

NAZIV KNJIGE
AUTOR
STRANICE
CIJENA
AUSTRIJSKO PRIMORJE/eng/nje/ita
280
290,00 kn
Istarski rječnik